Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate

February 19 2018

February 18 2018

November 30 2017

Widziałem świat, w którym człowiek jest zabawką
i na dno spadł, bo ciągnęło go tam alko
do dziś kojarzy mi się z upadkiem
z bólem to wspominam, skumaj - był moim dziadkiem
Widziałem świat, gdzie bezsilność niszczy ludzi
nagły szach mat, wielki ból i w sercu ucisk
(Tato!) kolejny kielich walnę z żalem
za te trzy operacje i wszystkie szpitalne sale
Widzę świat, gdzie chowamy swe emocje
chciałbym powiedzieć mamie, że kocham Ją najmocniej
ale znasz te akcje, pierdolona niedojrzałość
kiedyś przed nią stanę i powiem - Kocham Cię Mamo!
Świat nas zabijał już sześć lat temu
ból nie przemijał, gdy nowe tony problemów
w nas jest siła, ogromna siła
idę po sukces z powodzeniem, bo ze mną byłaś!
"To tylko ja i tylko Ty
nie znamy się, lecz mamy czas, więc schowaj wstyd
To tylko Ty i tylko ja
może czasem bywam zły, ale tak już mam.."
— TMK aka Piekielny / R-Ice - To tylko my
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

November 17 2017

Szczęście na pół - Chociaż dąłbym ci całość,
Troski na pół - Chociaż zabrałbym całość.
— Paluch - List w butelce
Reposted fromnoone97 noone97

November 02 2017

6045 46f9 500
Reposted fromnoone97 noone97

May 31 2018

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate

February 19 2018

February 18 2018

November 30 2017

Widziałem świat, w którym człowiek jest zabawką
i na dno spadł, bo ciągnęło go tam alko
do dziś kojarzy mi się z upadkiem
z bólem to wspominam, skumaj - był moim dziadkiem
Widziałem świat, gdzie bezsilność niszczy ludzi
nagły szach mat, wielki ból i w sercu ucisk
(Tato!) kolejny kielich walnę z żalem
za te trzy operacje i wszystkie szpitalne sale
Widzę świat, gdzie chowamy swe emocje
chciałbym powiedzieć mamie, że kocham Ją najmocniej
ale znasz te akcje, pierdolona niedojrzałość
kiedyś przed nią stanę i powiem - Kocham Cię Mamo!
Świat nas zabijał już sześć lat temu
ból nie przemijał, gdy nowe tony problemów
w nas jest siła, ogromna siła
idę po sukces z powodzeniem, bo ze mną byłaś!
"To tylko ja i tylko Ty
nie znamy się, lecz mamy czas, więc schowaj wstyd
To tylko Ty i tylko ja
może czasem bywam zły, ale tak już mam.."
— TMK aka Piekielny / R-Ice - To tylko my
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

November 17 2017

Szczęście na pół - Chociaż dąłbym ci całość,
Troski na pół - Chociaż zabrałbym całość.
— Paluch - List w butelce
Reposted fromnoone97 noone97

May 31 2018

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate

February 19 2018

February 18 2018

November 30 2017

Widziałem świat, w którym człowiek jest zabawką
i na dno spadł, bo ciągnęło go tam alko
do dziś kojarzy mi się z upadkiem
z bólem to wspominam, skumaj - był moim dziadkiem
Widziałem świat, gdzie bezsilność niszczy ludzi
nagły szach mat, wielki ból i w sercu ucisk
(Tato!) kolejny kielich walnę z żalem
za te trzy operacje i wszystkie szpitalne sale
Widzę świat, gdzie chowamy swe emocje
chciałbym powiedzieć mamie, że kocham Ją najmocniej
ale znasz te akcje, pierdolona niedojrzałość
kiedyś przed nią stanę i powiem - Kocham Cię Mamo!
Świat nas zabijał już sześć lat temu
ból nie przemijał, gdy nowe tony problemów
w nas jest siła, ogromna siła
idę po sukces z powodzeniem, bo ze mną byłaś!
"To tylko ja i tylko Ty
nie znamy się, lecz mamy czas, więc schowaj wstyd
To tylko Ty i tylko ja
może czasem bywam zły, ale tak już mam.."
— TMK aka Piekielny / R-Ice - To tylko my
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

May 31 2018

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate

February 19 2018

February 18 2018

May 31 2018

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate

February 19 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl