Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

ludzie to przyczyny a zdarzenia to skutki.
— Bisz
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe

March 15 2015

5022 80da
ja i Ty
Reposted frommysoul mysoul

March 13 2015

Play fullscreen
Zabierz stąd ją albo mnie
Widzę już, że czegoś chce
To był tylko jeden dzień
Weź już zejdź ze mnie


Boże, czemu on tu jest?
Wpadłam tylko szybko zjeść
To był przecież jeden dzień
Nie mów nic do mnie
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy

March 12 2015

Play fullscreen
Skor - Obcy
Reposted fromdeviate deviate
Play fullscreen
Skor - Mamy najebane w mózgach
Reposted fromdeviate deviate

March 06 2015

March 01 2015

I nie muszę wracać do korzeni, we mnie są
Gdy butem dotykam ziemi mam w słuchawkach Nowy York
— Pezet x Jimek "Nie muszę wracać"
Reposted fromxalchemic xalchemic

February 20 2015

Kiedyś byłem inny, ręce do modlitwy złożone
teraz dłonie zaciśnięte w pięści, koniec
 z sentymentami, sztucznymi uśmiechami
uściskami, wyrazami szacunku, wszystko na nic.
— Eripe - Jestem chujem
Reposted fromdeviate deviate

February 15 2015

6723 9f51 500
Kiedy znajdujesz ukochana osobę oprócz setek rzeczy w twoim życiu nie zmienia się nic.   -    Kermit
Reposted fromgonera gonera

February 14 2015

5440 ec42 500
piękny i zawsze młody
Reposted frommysoul mysoul

February 13 2015

1977 ed9f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasuben suben

February 12 2015

Play fullscreen
kiedy Łukasz był grubszy
Reposted frommysoul mysoul

February 10 2015

I łączy nas namiętność, z której mogą szydzić
Lecz dopóki jesteś ze mną nie mamy się czego wstydzić
— Pezet - W moim świecie
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
Czasem człowiek musi stracić, żeby zobaczyć czy kochał 
— Vixen - Świeczki na wietrze
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
4918 76ad
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
Czasem nie ma, że jutro, bo jutra może już nie być 
— O.S.T.R.
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
Mój Eden jest tam gdzie twój rytm bicia serca
— O.S.T.R.
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
Play fullscreen
Mam Na Imię Aleksander ft. Egotrue - Muszę zrobić to sam (Foux remix) - YouTube
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl